Skip to content

[Budynek] Warsztat ślusarski

Skoro mamy już rudę miedzi prosto z kopalni, ślusarz może wreszcie otworzyć swój warsztat i przystąpić do produkcji narzędzi. Te zaś są potrzebne do szkolenia nowych robotników oraz budowniczych w siedzibie gildii. Budowniczowie mogą wznosić budynki oraz drogi, natomiast robotnicy obsadzają wszystkie budynki, w których odbywa się produkcja lub pozyskiwanie zasobów, takie jak chata rybaka, tartak czy kopalnia rudy miedzi. Pamiętaj, by wznosić budynki blisko siebie i nie zwlekaj zbyt długo ze stworzeniem tego łańcucha produkcyjnego.

Warsztat ślusarza można rozbudować dwukrotnie, spójrzmy jak ta rozbudowa wygląda na różnych poziomach:

Na poziomie wioski wyrobem narzędzi z brązu będzie zajmował się tylko jeden robotnik.

Na poziomie wioski, ku jego niewątpliwej radości, w warsztacie pojawi się kolejny ślusarz. Wspólnie będą mogli oni teraz wytwarzać narzędzia z żelaza.

Na poziomie miasteczka narzędzia dla osadników wytwarza już trzech ślusarzy, którzy mogą też konstruować bardziej zaawansowane urządzenia ze stali.

Żelazne i stalowe narzędzia są niezbędne do wznoszenia budynków na poziomie miasteczka oraz miasta.

Przy rozwijającej się osadzie oraz stale rosnącym zapotrzebowaniu na narzędzia, ślusarze przez całą grę będą mieli pełne ręce roboty, należy więc zadbać, by docierały do nich stałe dostawy surowców.

Należy też pamiętać, że rudy miedzi i żelaza będą też potrzebne w innych łańcuchach produkcyjnych.

3 komentarze

  1. TSA_User57824

    Ja się też mocno zastanawiam, gdzie tu jest opcja do gry? puste przechwałki renderami nic tu nie dadzą. I czy jest jakiś plan przesiedlenia z TSO na Alliance ? czy samo TSO będzie jakoś sensownie kontynuowane?

    Antworten zum Kommentar anzeigen