Skip to content

Kategoria: Building

Akademia wojskowa – tutaj dyplomy wykuwa się ze stali

Kiedy osiągniemy poziom miasteczka, zyskujemy możliwość budowy akademii wojskowej. To miejsce, do którego zmierza każdy osadnik, którego ciągnie do walki na młoty czy lance. Budynek ten można rozbudować jednokrotnie.

Na poziomie miasteczka w akademii werbować można strażników z lancami i kolczugami, silnych żołnierzy defensywnych, którzy prowokują wrogów, zanim ci dotrą do fortyfikacji, oraz burzycieli, którzy okryci skórzaną zbroją, walczą młotami i rozbijają fortyfikacje wroga.

Na poziomie miasta w akademii można werbować jednostki najbardziej zaawansowane – opancerzonych w kirysy obrońców i niszczycieli.

Tak jak i w innych przypadkach, ulepszony budynek zapewnia dodatkowe miejsca dla szkolących się żołnierzy.

To ostatni obiekt służący do werbowania jednostek w The Settlers. Jednostek w grze można używać w celach obronnych, np. przypisując je do konkretnej strażnicy, zamku lub fortecy. Albo możemy stworzyć z nich armię korzystając z koszar.

Ponieważ jednostki wojskowe mają zróżnicowane specjalizacje, każda z nich nadaje się do innego celu. Dzięki temu można z nich tworzyć wszechstronne armie o mieszanym składzie, mogące sprostać różnym wyzwaniom.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości.

1 Comment

Szkoła wojskowa – nawet żołnierze chodzą do szkoły

Szkoła wojskowa jest drugim, po placu musztry, miejscem służącym werbunkowi, jakie możemy zbudować. Służy ona wyłącznie do szkolenia jednostek walczących w zwarciu przy pomocy mieczy i toporów.

Można ją zbudować na poziomie wioski i dwa razy rozbudować, dzięki czemu umożliwi werbowanie bardziej zaawansowanych jednostek.

Na poziomie wioski możemy w niej szkolić zbrojnych, którzy wymagają jedynie, by zapewnić im miecz. Jeśli planujemy prowadzić oblężenia, potrzebować będziemy toporników, którzy są w stanie wspinać się na mury.

Na poziomie miasteczka zyskamy też dostęp do bardziej zaawansowanych opancerzonych rycerzy, którzy potrzebować będą dodatkowo kolczugi.

I wreszcie na poziomie miasta możemy w szkole wojskowej werbować paladynów, którzy uzbrojeni są w kirysy, i berserkerów noszących brygantyny.

Choć możemy zamówić szkolenie pewnej liczby jednostek z wyprzedzeniem, to – aby rozpocząć właściwą naukę – rekruci będą musieli poczekać na dostarczenie wymaganego sprzętu do magazynu szkoły wojskowej.

Rozbudowanie szkoły wojskowej skutkować także będzie powstaniem dodatkowych terenów szkoleniowych, które umożliwią wystawienie większej liczby żołnierzy jednocześnie.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości.

Comments closed

Warsztat garbarza – lekki pancerz dla żołnierzy

Zaawansowane jednostki wojskowe wymagają – oprócz broni – także nieco opancerzenia. Dzięki warsztatowi garbarza możemy ze skóry produkować lżejsze jej rodzaje. Taka zbroja zapewnia podstawową ochronę bez jednoczesnego ograniczania zwinności i ruchliwości.

Aby zbudować warsztat garbarza, musimy mieć osadę na poziomie miasteczka. Sam warsztat można rozbudować jednokrotnie.

Na pierwszym poziomie 3 garbarzy ze skóry wytwarza zwykłą zbroję skórzaną – po jednej za każdy kawałek surowca.

Na poziomie miasta do zespołu dołącza 4 pracownik i wspólnie ze skóry i żelaza produkują brygantyny.

Skóry pozyskuje się albo z krów w hodowli na poziomie miasta, albo z jeleni, na które poluje myśliwy już na poziomie miasteczka.

Oba rodzaje zbroi skórzanej są konieczne do werbunku takich jednostek, jak ciężkozbrojny łucznik czy burzyciel, na placu musztry lub w szkole wojskowej. Do warsztatu są one dostarczane przez tragarzy.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości

Comments closed

Warsztat zbrojmistrza – Dobra obrona jest najlepszą ofensywą

Większość ludzi, jeśli musi już brać udział w walce, woli założyć jakiś rodzaj pancerza. Czy możemy się dziwić, że nasi osadnicy mają podobne potrzeby? Z tego też powodu bardzo zasadne wydaje się zbudowanie warsztatu zbrojmistrza.

Ażeby móc stosować tak zaawansowane techniki obróbki metalu, nasza osada musi znajdować się na poziomie miasteczka.

Zbudowany na tym poziomie warsztat zbrojmistrza zatrudnia 3 pracowników i jest w stanie produkować kolczugi.

Po rozbudowaniu do poziomu miasta do zespołu dołączy kolejny pracownik, a z cennej stali będzie można wytwarzać masywne kirysy.

Mając do dyspozycji te lśniące pancerze możemy werbować rycerzy, paladynów, strażników i obrońców. Jednostki te są bardzo kosztowne, ale ich rekrutacja – jak długo produkujemy dla nich uzbrojenie – opłaci się, gdyż są to żołnierze najwyższej klasy.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości

Comments closed

Warsztat płatnerza – Dobra ofensywa jest najlepszą obroną

Wcześniej czy później nasze kwitnące państwo będzie się musiało zmierzyć z zazdrosnymi rywalami i wystawić armię do obrony swych osadników. Szczęśliwie mamy już wszystkie składniki niezbędne do wyprodukowania niezawodnego uzbrojenia. Musimy jeszcze tylko wybudować warsztat płatnerza!

W budowli tej nasi wyśmienici płatnerze ze sztab żelaza lub stali wytwarzają dla naszych żołnierzy uzbrojenie bardziej zaawansowane niż to, które powstaje w warsztacie broni.

Warsztat płatnerza wymaga ratusza (na poziomie wioski) i może być jednokrotnie rozbudowany.

Na poziomie wioski zatrudnia 2 pracowników, którzy wytwarzają miecze i topory.

Po rozbudowaniu do poziomu miasteczka pojawia się trzeci płatnerz i odblokowana zostaje produkcja lanc i młotów.

Uzbrojenie to zostaje następnie przetransportowane do szkoły lub akademii wojskowej, gdzie werbowani są nowi żołnierze. Niektóre bardziej zaawansowane jednostki wymagają dodatkowo pancerza. Napiszemy o tym w następnym artykule.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości

Comments closed

Huta, czyli tam, gdzie spotyka się węgiel z żelazem

Pora zacząć wykorzystywać surowce, które wydobyliśmy z kopalni, co ucieszy szczególnie naszych żołnierzy. Będziemy budować hutę.

Huta wykorzystuje węgiel i rudę żelaza do produkcji żelaza i stali. Oba materiały stosuje się głównie do wytwarzania mieczy, toporów i pancerzy. Także i inne obiekty, takie jak na przykład warsztat ślusarza, wymagają żelaza, a w dalszym etapie stali – do produkcji zaawansowanych narzędzi potrzebnych na poziomie miasteczka i miasta.

Do budowy huty musimy dysponować osadą na poziomie wioski, a ją samą można jednokrotnie rozbudować.

Na poziomie wioski 2 pracowników huty, zużywając 1 jednostkę węgla i 1 jednostkę rudy żelaza, wytwarza sztaby żelaza.

Na poziomie miasteczka dołącza do nich dodatkowy hutnik. Na dodatek pracownicy mogą teraz wytwarzać sztaby stali, wykorzystując 1 jednostkę węgla i 2 jednostki rudy żelaza.

Huta to podstawowy zakład przemysłowy, jeśli chcemy rozszerzać swoje wpływy wojskowe lub zyskać możliwość budowy w naszej osadzie lepszych i bardziej zaawansowanych obiektów. Ze względu na ograniczenia w dostępności surowców oraz w przepustowości naszych dróg, lokalizacja huty powinna zostać starannie przemyślana: by stworzyć jedną jednostkę żelaza lub stali, do huty trzeba dostarczyć dużo surowców, dlatego zwykle najlepiej jest umiejscowić ją w pobliżu obszarów górniczych i w ten sposób zmniejszyć obciążenie sieci transportowych. Z drugiej jednak strony, jeśli złoża są rozrzucone po mapie lub niewielkie, centralne położenie huty może okazać się bardziej korzystne.

Leave a Comment

Chata geologa – poszukiwanie surowców na głębszych poziomach

Nie wszystkie złoża surowców są widzialne znad ziemi. Wiele cennych zasobów znajduje się pod ziemią i choć często spoczywają w pobliżu ścian klifów, tylko specjalista potrafi je znaleźć i oznakować.

Pora wznieść chatę geologa i posłać do roboty naszych specjalistów.

Aby zbudować chatę geologa, nasza osada musi znajdować się na poziomie wioski. Jak tylko ukończona zostanie jej konstrukcja, do chaty wprowadzą się dwaj geolodzy i rozpoczną poszukiwania podziemnych surowców. Możemy wyznaczyć im konkretne miejsce do pracy posługując się mechaniką obszaru działania.

Po znalezieniu złóż geolog umieści znak w danym miejscu. Na znaku tym znajdziemy określenie bogactwa złoża: od niskiego poprzez średnie aż po wysokie. Teraz możemy stawiać kopalnię w pobliżu odkrytego złoża, by zacząć je eksploatować.

Odpowiedni budynek kopalni musi znajdować się na poziomie co najmniej miasteczka, aby mógł oferować możliwość kopania w głąb ziemi i by jego pracownicy zaczęli wydobywać surowiec.

1 Comment

Srebro i złoto – w poszukiwaniu sssskarbu

Każdy lubi błyskotki, także nasi osadnicy. Skoro położyliśmy już fundamenty pod przemysł ciężki oraz dysponujemy miedzią na narzędzia i monety, pora się trochę bardziej rozbudować i wznieść kopalnie srebra i złota.

Oba surowce wykorzystywane są w mennicy do bicia monet. Można ich używać na dwa sposoby: po pierwsze służą one do zwiększania tempa przyrostu populacji wtedy, gdy monety miedziane stracą swój powab i przestaną przyciągać nowych imigrantów. I choć dzięki srebru można osiągnąć całkiem przyzwoitą liczbę ludności, złoto jest zawsze najbardziej pożądane i dzięki niemu wasza populacja osiągnie najwyższy możliwy poziom.

Po drugie, monety można przechowywać w specjalnych magazynach. Zgromadzone bogactwa będą dodatkowo motywować żołnierzy do ataku na terytorium wroga, gdyż mogą zostać przeznaczone na nagrody za pokonanie nieprzyjaciela. Oczywiście także i tutaj największą popularnością cieszą się monety złote, przed srebrnymi i miedzianymi.

Aby móc wybudować kopalnię srebra, musisz mieć osadę na poziomie miasteczka, co oznacza także, że kopanie pod ziemią jest dostępne od razu. Można ją rozbudować jeden raz.
Na poziomie miasteczka srebro jest wydobywane na powierzchni lub pod ziemią przez trzech pracowników.

Na poziomie miasta dołącza do nich czwarty.

Kiedy zaczniesz potrzebować jeszcze rzadszych metali, czas zdecydować się na kopalnię złota.

Wymaga ona osady na poziomie miasta i zatrudnia czterech pracowników, wydobywających kruszec odkrywkowo, albo pod ziemią.

Aby odkryć złoża ukryte pod powierzchnią ziemi, musimy najpierw wybudować chatę geologa i wysłać go na poszukiwania. Kiedy tylko złoża zostaną odkryte i oznaczone, można w ich pobliżu budować kopalnię i rozpoczynać wydobycie.

Leave a Comment

Kopalnie węgla i żelaza – początek przemysłu ciężkiego

Maczugi i łuki świetnie nadają się na broń dla naszych pierwszych żołnierzy, ale jeśli dalej będziemy się rozwijać, szybko okaże się, że niezbędnie potrzebujemy broni z żelaza. Jak tylko znajdziemy złoża węgla i rudy żelaza, możemy rozpocząć budowę nowych kopalni.

Węgiel potrzebny jest do wytapiania sztab żelaza z rudy żelaza, ale również do wykuwania broni i pancerzy. Dlatego przyjrzyjmy się dokładniej przemysłowi ciężkiemu.

Zaczynając już na poziomie wioski kopalnia węgla zatrudnia dwóch gwarków wydobywających ten surowiec.

Na poziomie miasteczka dostępne stają się podziemne sztolnie, a do pracowników dołącza trzeci gwarek.

Na poziomie miasta pojawia się czwarty.

Jak możecie sobie wyobrazić, węgiel leży u podstaw przemysłu hutniczego: przetapiania rudy żelaza w sztaby tego metalu oraz wyrabiania broni i pancerzy, jak również wytwarzania lepszych narzędzi dla budowniczych. Na poziomie miasteczka, podobnie jak w przypadku miedzi, będziemy mogli eksploatować podziemne złoża węgla odkryte przez geologów.

Teraz przyjrzyjmy się kopalni rud żelaza. Ruda używana jest do produkcji zaawansowanej broni i pancerzy, bardziej wytrzymałych niż proste maczugi i piki. Jest ona także niezbędna do produkcji narzędzi żelaznych, które z kolei są lepsze od narzędzi miedzianych. Kopalnia tego rodzaju jest dostępna na poziomie wioski, kiedy do pracy rusza dwóch gwarków.

Na poziomie miasteczka do zespołu dołącza trzeci gwarek, a prace wydobywcze mogą zejść pod ziemię.

Na poziomie miasta zespół gwarków liczy czterech ludzi.

Ruda żelaza i węgiel zostają przetopione w sztaby żelaza. Produkt ten można następnie wykorzystać do produkcji broni oraz narzędzi żelaznych. Ruda przyda się także w procesie tworzenia sztab stali, z której wytwarzane jest jeszcze bardziej zaawansowane uzbrojenie. Wydobycie pod ziemią umożliwia dostęp do dodatkowych złóż rudy żelaza, choć wpierw warto wysłać geologa, który stwierdzi ich istnienie.

W przypadku kopalni węgla i rudy żelaza można wskazać konkretne miejsce po to, by nasi pracownicy rozpoczęli wydobycie od danej lokalizacji. Jest to przydatne np. w sytuacji, gdy najpierw chcemy wybrać surowce z okolicy położonej przy granicy z wrogiem.

Jeśli zdecydujemy się na obranie strategii militarnej, szczególną uwagę powinniśmy poświęcić na znalezienie dodatkowych złóż węgla i rudy żelaza.

Leave a Comment

[Budynek] Kołodziej – rozładuj korki na drogach

Nasi tragarze to bardzo zajęci ludzie, którzy dwoją się i troją, by jak najszybciej przetransportować wszystkie towary tam, gdzie są potrzebne. Dlatego warto im trochę ulżyć i zbudować wozy, dzięki którym będą mogli trochę odetchnąć – a przy okazji wzrosną nasze możliwości transportowe. W tym celu potrzebujemy kołodzieja.

Oprócz najmniejszych wózków, ciągniętych przez ludzi, istnieją też wozy większe, zaprzęgnięte w zwierzęta, i one też przewożą największą ilość towaru. Wozy te jednak nie pojadą po wertepach i wymagać będą dróg.

Kołodzieja, którego można zbudować już na poziomie wioski, można potem dwa razy ulepszyć.

Na poziomie wioski u kołodzieja z twardego drewna i drewnianych kół powstają najprostsze wózki, które transportują maksymalnie dwa surowce i wymagają dróżek.

Na poziomie miasteczka odblokowany zostaje wóz z osłem, który – jak można się domyślić – wymaga osła z hodowli, a do tego kół z żelazną obręczą. Wozy z osłami potrzebują już dróg żwirowych, ale można na nie załadować pięć towarów.

I wreszcie na poziomie miasta możemy budować wozy z wołami. Wóz taki wymaga drogi brukowanej i zabiera do ośmiu surowców. Podobnie jak osły, woły pochodzą z hodowli. Dodatkowo w wozach z wołami używane są koła ze stalową obręczą.

Nie ma obowiązku ulepszać wszystkich naszych dróg od razu, wystarczy że skoncentrujemy się na najbardziej zatłoczonych odcinkach sieci transportowej, czyli tam, gdzie użycie wozów przyniesie najwięcej korzyści: stanice w budowie, sektory z wieloma łańcuchami produkcji itp. Możecie też wykorzystywać różne rodzaje dróg w połączeniu z odpowiednimi wozami, by lepiej kierować ruchem – jego rozdzielenie może mieć dobry wpływ na tętniącą gospodarkę.

Leave a Comment