Skip to content

Kategoria: Building

[Wojsko] Plac musztry

Ach, plac musztry – w tym miejscu werbujemy różne jednostki wojskowe. Zaliczają się do nich jednostki pionierów uzbrojonych w pałki, ale oczywiście także i zaawansowane jednostki dystansowe, takie jak ciężkozbrojni łucznicy czy ciężkozbrojni kusznicy. Istnieją łącznie cztery osobne stopnie i w każdym gracz odblokuje bardziej zaawansowane jednostki. Przyjrzyjmy się im:

Na poziomie posterunku możemy zwerbować nasze pierwsze jednostki wojskowe: pionierów i łuczników.

Poziom 2, wioska, odblokowuje włóczników i kuszników.

W miasteczku odblokowani zostają ciężkozbrojni łucznicy.

I wreszcie w mieście zyskujemy dostęp do potężnych ciężkozbrojnych kuszników.

We wczesnej grze potrzebny jest warsztat broni, w którym produkuje się pałki, łuki itp. Zaawansowane jednostki wymagają dodatkowego budynku produkcyjnego (np. zbroje skórzane wytwarza warsztat garbarza). W idealnej sytuacji wszystkie te budowle powinny być umiejscowione w pobliżu, by zminimalizować czas transport – z drugiej strony plac musztry nie powinien leżeć zbyt daleko od linii frontu.

Żołnierze przydają się podczas zdobywania nowych ziem, obrony terytorium i – oczywiście – ataku na wrogie osady. Jednostki wymagające broni i zbroi z żelaza szkolone są w innych budynkach. O nich napiszemy w innym wpisie na blogu.

Co się bardziej opłaca? Szybka rozbudowa sił zbrojnych czy cierpliwe oczekiwanie na możliwość werbunku zaawansowanych jednostek? Ilość czy jakość? Jaką wybierzesz strategię? A może jesteś pacyfistą, który potrzebuje żołnierzy tylko po to, by rozszerzać swe granice? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu!

1 Comment

[Wojsko] [Budowla] Warsztat broni

Nasze wpisy na blogu koncentrują się zwykle na tematach pokojowych: żywności, transporcie, czy ludności. W tym wpisie poświęconym budynkowi naszą uwagę po raz pierwszy kierujemy na konstrukcję militarną: warsztat broni. Ten obiekt przynależny do etapu wczesnej gry i wymaga belek z twardego drewna, z których powstanie proste uzbrojenie: pałki i łuki. Budynek ten można rozbudować jednokrotnie:

Na poziomie posterunku pojedynczy warsztat broni wytwarza pałki i łuki.

Wioska umożliwia dwa dodatkowe rodzaje broni: kusze i włócznie. Do pracy dołącza drugi rzemieślnik, który bierze na siebie część obowiązków.

Na wczesnym etapie gry żołnierzom służyć będzie właśnie ten rodzaj uzbrojenia. Jednostek tych używa się do poszerzania granic, obrony i być może także pierwszych działań ofensywnych, jeśli uda nam się zwerbować przywódcę. Te proste rodzaje broni mają swoje plusy i minusy, więc warto mieszać jednostki różnych rodzajów, by być przygotowanym na każdą okoliczność. Choć broń ta jest tania w produkcji, należy zachować czujność i wypatrywać złóż żelaza. Posłuży ono do produkcji broni i zbroi wyższej jakości.

Czy uważasz, że pałka i łuk są zbyt proste, i wolisz posługiwać się żelaznymi mieczami i toporami tak szybko, jak to tylko możliwe? Czy może tymczasowo zadowolisz się uzbrojeniem niższej jakości, byle tylko poszerzyć swe granice? A może wojna cię nie interesuje? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach!

Leave a Comment

[Building] Port

O porcie oraz ważnej roli jaką pełni on w naszej osadzie wspominaliśmy już na blogu System Populacji, ale teraz przyjrzyjmy się nieco bliżej tej budowli – a zwłaszcza jej ulepszeniom.

Port pozwala nam wysyłać żeglarzy na pokładach statków ku nieznanym lądom, gdzie będą przekonywali innych osadników, by ci przenieśli się do nas. W ten sposób zwiększamy własną populację, dzięki czemu zyskujemy kolejne ręce do pracy w postaci osadników, których możemy szkolić na robotników, budowniczych, a nawet żołnierzy.

Port można zbudować już na poziomie osady; jego ulepszenia odblokowują większe statki, które mogą pomieścić więcej osadników.

Na poziomie osady nasz żeglarz ma do dyspozycji jedynie małą tratwę.

Na poziomie wioski w porcie pracuje już dwóch żeglarzy, którzy mogą korzystać z bardziej wytrzymałego slupa.

Na poziomie miasteczka odblokowywana jest pinasa, a transportem towarów w porcie zajmuje się już trzech żeglarzy.

Natomiast na poziomie miasta mamy do dyspozycji czterech żeglarzy, którzy przejmują kontrolę nad dumną kogą.

Początkowo, nasi żeglarze bez trudu zdołają namówić nowych osadników, by ci przenieśli się do naszej nowo założonej osady, roztaczając przed nimi widoki przygody i eksploracji. Jednak w miarę rozwoju naszej populacji, nie wystarczy już wysyłać żeglarzy w drogę z pustymi rękoma w nadziei na to, że uda im się kogoś skaptować. Będziemy musieli wybić trochę pieniędzy w mennicy. I choć przez jakiś czas miedziaki będą się sprawdzały, to im większa będzie nasza populacja, tym częściej nowych osadników trzeba będzie przekonywać srebrem lub złotem.

Wzdłuż linii brzegowej naszych ziem możemy wznieść kilka portów, by móc wysyłać więcej statków jednocześnie i umożliwić nowym osadnikom przybywanie z różnych stron świata. W ten sposób możemy też skierować ich do tej części naszego władztwa, w której najbardziej brakuje rąk do pracy.

2 komentarze

[Budynek] Piekarnia

Niedawno opisaliśmy wam, jak przebiega proces produkcji mąki. Dziś w naszym cyklu przejdziemy do najbardziej ekscytującego etapu tego łańcucha produkcyjnego, czyli wypieku chleba.

Do produkcji pieczywa piekarnia potrzebuje zarówno świeżej mąki, jak i drewna z drzew liściastych do opalania pieca. Przy użyciu jednej porcji mąki i jednego drewna powstają dwa bochenki chleba. Są one następnie sprzedawane mieszkańcom na stoisku targowym. Nasi osadnicy mogą wykorzystywać chleb na różne sposoby i w ten sposób dostarczać posiłki pracownikom. Sam chleb może być spożywany dla zwiększenia wytrzymałości, ale dodawany do innych potraw staje się o wiele bardziej wartościowym pokarmem.

Tym samym więc nasi ciężko pracujący poddani mogą rozkoszować się burgerami z dziczyzny (wyobraźcie sobie dwie kromki chleba wypełnione króliczym mięsem) lub hot dogami. Możecie być pewni, że wrócą do pracy ze wzmożoną siłą! Do uzyskania mięsa oczywiście potrzebujemy też myśliwego lub gospodarstwa hodującego trzodę chlewną.

Piekarnię możemy zbudować będąc na poziomie miasta i zatrudnimy w niej trzech ludzi.

Ponieważ nasi piekarze są profesjonalistami, nie ma możliwości dalszej rozbudowy tego budynku i dodawania kolejnych pracowników. Rzecz jasna zawsze możemy zbudować więcej obiektów tego typu.

Leave a Comment

[Budynek] Młyn

Zbudowaliśmy farmę i obsialiśmy na jej polach, czas więc na uruchomienie pozostałej części łańcucha produkcyjnego poprzez skonstruowanie młyna. Od tej pory będziemy mogli używać ziarna z upraw do produkcji mąki, niezbędnej do wypieku chleba. Chleb jest następnie oferowany na rynku mieszkańcom, aby mogli oni przyrządzić smaczne dania dla naszych pracowników.

Pszenicę możemy zacząć uprawiać, gdy nasza farma osiągnie poziom 3 (poziom miasta). Podobnie też konstrukcja młyna jest możliwa, gdy osada będzie na poziomie miasta.

Po przetransportowaniu przez przewoźników ziarna z gospodarstwa do młyna, trzech robotników przystąpi do przetwarzania go na mąkę w stosunku 1:1.
Ponieważ nasi pracownicy są bardzo wydajni i doskonale radzą sobie w pracy zespołowej, młyna nie można rozbudowywać. Jeśli więc kochacie chleb (a zwłaszcza wasi osadnicy go kochają), zawsze możecie zbudować kilka młynów.

Leave a Comment

[Building] Gospodarstwo

Gdy już wzniesiemy ratusz i jesteśmy gotowi do rozbudowy, dajmy na, to obiektów mieszkalnych, przychodzi odpowiednia pora, by zapewnić naszym osadnikom dostęp do lepszej żywności. Żaden osadnik nie zdoła żywić się cały czas jagodami i rybami, a rozbudowane domostwa zapewniają dostęp do lepszych przepisów. Przygotowując smaczniejsze dania, zapewniamy naszym robotnikom większą wytrzymałość.

Budowa gospodarstwa to świetny sposób na zapewnienie naszym rezydencjom dostępu do kilku nowych składników.

Na poziomie wioski czterech rolników będzie uprawiało kukurydzę. Na każdym poziomie w gospodarstwie pracuje dwa razy więcej robotników, niż w większości innych budowli, ponieważ do zaorania, zasiania i zebrania plonów potrzeba dodatkowych rąk. Ważne jest też wybranie odpowiedniej lokalizacji pod gospodarstwo, bo grasujące po lasach dziki też lubią kukurydzę.

Na poziomie miasteczka w gospodarstwie pojawia się kolejnych dwóch robotników, a wśród zasiewów odblokowywana jest pszenica. Tę zaś należy następnie zmielić we młynie na mąkę, która później trafia do piekarza.

Na poziomie miasta do gospodarstwa dołącza dwóch następnych rolników, ale pojawia się też możliwość uprawy warzyw. Jeśli w pobliżu bytują króliki, to lepiej niech okolice gospodarstwa przeczeszą myśliwi, bo inaczej populacja królików może wręcz eksplodować.

Jeśli mamy kilka gospodarstw, możemy zdecydować, co w którym będzie uprawiane. W ten sposób zróżnicujemy przepisy dostępne w domostwach.
Trzy dostępne rodzaje płodów rolnych nie tylko wzbogacają dietę osadników, ale stanowią też doskonałą karmę dla zwierząt hodowanych na ranczu.
Jeśli jednak postanowicie wykorzystać je jako żywność, zbiory z gospodarstwa trafią do sprzedaży na targowisku.

Leave a Comment

[Budynek] Siedziba Gildii

Istnieją dwa główne typy osadników, niezbędnych naszej gospodarce: budowniczowie i robotnicy.

Budowniczowie potrzebni są do wznoszenia nowych budynków oraz dróg.

Natomiast robotnicy pracują w tych budynkach. Mogą pełnić funkcje drwali, zbrojmistrzów, młynarzy, górników lub zajmować się wszelkim innym rzemiosłem.

Kluczem do sukcesu naszej osady jest posiadanie budowniczych i robotników w takiej liczbie, by bez trudu wznosić i obsadzać budowle. Nim jednak nasi osadnicy będą mogli jąć się jakiegoś fachu, muszą zostać należycie przyuczeni, i właśnie temu służy Siedziba Gildii.

W Siedzibie Gildii można jednocześnie szkolić wielu osadników, o ile tylko w budynku jest pod dostatkiem narzędzi. Robotnicy zawsze będą używali narzędzi z brązu, podczas gdy budowniczowie na późniejszym etapie gry będą potrzebowali narzędzi z żelaza i stali, by móc wznosić bardziej zaawansowane konstrukcje.

Siedziba Gildii jest dostępna już na poziomie osady i można ją dwukrotnie ulepszyć:

Na poziomie osady w Siedzibie Gildii można szkolić robotników oraz budowniczych, zdolnych wznosić budynki poziomów 1. i 2. oraz drogi dowolnego typu.

Na poziomie wioski możemy szkolić dodatkowych budowniczych, którzy korzystają z żelaznych narzędzi i mogą wznosić budowle poziomu 3.

Na poziomie miasteczka możemy korzystać ze stalowych narzędzi i szkolić mistrzów budowlanych, zdolnych wznosić najbardziej zaawansowane konstrukcje 4. poziomu.

Wraz z rozwojem osady musimy regularnie szkolić kolejnych robotników i budowniczych, by nadążać za narastającymi potrzebami. Możemy też zawczasu przygotować i rozpocząć szkolenie nowych robotników tak, aby byli oni gotowi do pracy, gdy tylko zostanie wzniesiony nowy budynek produkcyjny.

1 Comment

[Budynek] Warsztat ślusarski

Skoro mamy już rudę miedzi prosto z kopalni, ślusarz może wreszcie otworzyć swój warsztat i przystąpić do produkcji narzędzi. Te zaś są potrzebne do szkolenia nowych robotników oraz budowniczych w siedzibie gildii. Budowniczowie mogą wznosić budynki oraz drogi, natomiast robotnicy obsadzają wszystkie budynki, w których odbywa się produkcja lub pozyskiwanie zasobów, takie jak chata rybaka, tartak czy kopalnia rudy miedzi. Pamiętaj, by wznosić budynki blisko siebie i nie zwlekaj zbyt długo ze stworzeniem tego łańcucha produkcyjnego.

Warsztat ślusarza można rozbudować dwukrotnie, spójrzmy jak ta rozbudowa wygląda na różnych poziomach:

Na poziomie wioski wyrobem narzędzi z brązu będzie zajmował się tylko jeden robotnik.

Na poziomie wioski, ku jego niewątpliwej radości, w warsztacie pojawi się kolejny ślusarz. Wspólnie będą mogli oni teraz wytwarzać narzędzia z żelaza.

Na poziomie miasteczka narzędzia dla osadników wytwarza już trzech ślusarzy, którzy mogą też konstruować bardziej zaawansowane urządzenia ze stali.

Żelazne i stalowe narzędzia są niezbędne do wznoszenia budynków na poziomie miasteczka oraz miasta.

Przy rozwijającej się osadzie oraz stale rosnącym zapotrzebowaniu na narzędzia, ślusarze przez całą grę będą mieli pełne ręce roboty, należy więc zadbać, by docierały do nich stałe dostawy surowców.

Należy też pamiętać, że rudy miedzi i żelaza będą też potrzebne w innych łańcuchach produkcyjnych.

3 komentarze

[Budynek] Kopalnia rudy miedzi

Pora zainteresować się przemysłem ciężkim i rzucić okiem na kopalnię rudy miedzi. Ruda ta jest odkrywana na mapie, kiedy jeszcze nie możemy jej wydobywać – gdy już jednak zaczniemy, ślusarz będzie mógł wytwarzać z niej narzędzia dla naszych robotników. Po osiągnięciu poziomu wioski, miedź będzie też służyła do bicia miedziaków, czyli najtańszej waluty, jaką możemy posiadać w grze.

Działalność kopalni oraz jej ulepszenia przedstawiają się następująco:

Na poziomie osady rudę miedzi wydobywa jeden górnik.

Na poziomie wioski dołącza do niego drugi, co podwaja wydobycie.

Na poziomie miasteczka do kopalni dołącza trzeci robotnik i możliwe staje się górnictwo podziemne.

Na poziomie miasta do kopalni dołącza czwarty górnik.

Jak łatwo zauważyć, na wyższych poziomach nie odblokowują się żadne dodatkowe produkcje – w końcu w kopalni rudy miedzi wydobywa się właśnie ten surowiec.

Nie wszystkie złoża rudy miedzi ulokowane są na powierzchni. Te ukryte pod ziemią wymagają rozbudowy kopalni do poziomu 3. (miasteczka). Do ich odszukania będzie nam też potrzebny geolog.

Z uwagi na zapotrzebowanie na narzędzia w naszej osadzie, nie wolno lekceważyć wydobycia rudy miedzi i warto jak najszybciej uzyskać dostęp do tego surowca. Bez narzędzi, dzięki którym nasi robotnicy mogą obsadzać kolejne budynki, osada szybko przestanie się rozwijać. Rozszerzając swe włości należy bacznie wypatrywać dodatkowych złóż rudy miedzi.
Miedziaki pomogą nam ściągnąć do naszej osady kolejnych mieszkańców i zapewnią systematyczny wzrost populacji na wczesnym etapie gry, jak już wspominaliśmy w odcinku poświęconym Populacja.

4 komentarze

[Budynek] Kamieniołom

Rozbudowa naszej osady nie może się wiecznie opierać jedynie na drewnie i deskach, wcześniej czy później będziemy potrzebowali kamienia, by móc wznosić bardziej zaawansowane i większe budowle, drogi oraz ulepszone mury.
To oznacza, że w pobliżu złoża kamieni będziemy musieli wznieść kamieniołom.
Kamieniołom wymaga ukończonego Ratusza, a co za tym idzie poziomu 2 – wioski. Można go też raz rozbudować.

Na poziomie wioski dwóch robotników wydobywa zwykły kamień.

Na poziomie miasta kamieniołom obsługuje trzech robotników i odblokowuje się w nim dostęp do kolejnego zasobu: marmuru – który ma własne złoża na mapie.

Choć kamień służy głównie do wznoszenia wszystkich budynków na poziomie miasta oraz do budowy murów obronnych, można go też poddać dalszej obróbce. Kamienie można kruszyć w żwirowni lub wyrabiać z nich bruk u kamieniarza. W późniejszym terminie szczegółowo opiszemy obydwa te budynki.

Żwir służy do budowy utwardzonych dróg, które są niezbędne dla wózków ciągniętych przez osły. Jeśli jednak chcemy zaprząc do wozów woły, które mogą transportować największe ilości towarów, będziemy musieli zainwestować w drogi brukowane tzw. kocimi łbami.
Sam marmur nie ma podobnych zastosowań, ale w żwirowni trzeba przerobić go na cement, który później wykorzystywany jest do wznoszenia większości budynków na poziomie miasta.

Wraz z chatą drwala i tartakiem budynki te szybko staną się centralną częścią systemu pozyskiwania zasobów dla naszej rozrastającej się osady; zwłaszcza, gdy rozbudowane drogi wraz z ulepszonymi wozami umożliwią szybszy transport dóbr na obszarze naszych włości.

Leave a Comment