Skip to content

Kategoria: Diary Study

[Badania podłużne] Wywiad z laboratorium użytkowników – część 2

W drugiej części naszego wywiadu z Janine, analitykiem z laboratorium badań użytkowników w Düsseldorfie poznajemy typowy dzień testera gier i dowiadujemy się, jak wyniki testów są sumowane i prezentowane.

Pierwszą część możecie znaleźć tutaj.

Jak wygląda typowy dzień/sesja testera?

Wszystkie testy i badania różnią się pod względem czasu trwania i celu, na jakim się koncentrują, ale najbardziej powszechne są całodniowe testy.

Witamy naszych testerów wczesnym rankiem. Zanim jednak przedstawimy im szczegóły planowanych prac, muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności, bez której nie mogą wziąć udziału w testach. Podpisując ten dokument, testerzy oświadczają, że nie ujawnią żadnych informacji na temat testów oraz treści będących ich przedmiotem.

Następnie przedstawiamy szczegóły zaplanowanych prac i zabieramy testerów do naszego laboratorium. Czasami nie trzeba silić się na jakieś obszerne tłumaczenie i testerzy od razu zabierają się do gry. W innych wypadkach musimy nieco przybliżyć cele, jakie przyświecają testom. Zawsze też staramy się, by nasi goście rozumieli, że nie sprawdzamy ich wiedzy ani doświadczenia; szukamy tylko usterek w grze. Dlatego zawsze zachęcamy ich, by byli z nami szczerzy i otwarcie mówili, gdy mają jakieś wątpliwości.

W testach na ogół bierze udział dwóch obserwatorów. Ich zadaniem jest przyglądać się pracy graczy i wychwytywać wszelkie usterki, na jakie ci się natkną.

W trakcie całodniowych testów, zwykle zamawiamy jedzenie i napoje. W ciągu dnia jest przerwa obiadowa, w trakcie której możemy trochę lepiej poznać naszych testerów.

Gdy druga część testów dobiegnie końca, często przeprowadzamy indywidualne rozmowy z każdym z graczy, w trakcie których pytamy ich o wrażenia, jakie zaczerpnęli z gry.

Na zakończenie dnia, zwykle wręczamy testerom drobne upominki w podziękowaniu za trud i udział w naszych pracach.

Testom na ogół towarzyszy luźna atmosfera i zawsze jesteśmy zadowoleni, gdy widzimy jakieś nowe twarze!

Czy są różne rodzaje testów? Uzależnione od czasu gry, treści, celów do zrealizowania …

Owszem, żaden test przeprowadzany przez użytkowników nie jest taki sam! Sesja testowa zawsze jest dostosowywana do potrzeb i wymagań zespołu tworzącego grę.
Czas trwania testów uzależniony jest od ilości treści, które już są dostępne w grze. Cele naszych prac zazwyczaj różnią się w zależności od aktualnego stanu projektu oraz tego, co twórcy gry wciąż uważają za wątpliwe.

Prace te dzielą się na kilka rodzajów. Zazwyczaj przeprowadzamy typowe testy grywalności, na które zapraszamy graczy do siebie. Prócz tego prowadzimy też prace zdalne, w trakcie których uczestnicy testów grają w domach przez dłuższy czas (zwykle przez dwa tygodnie).

Zdarzają się też sytuacje wyjątkowe. Jeśli na przykład projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, często rozpoczynamy testy, gdy gry jeszcze fizycznie nie ma. W takich przypadkach korzystamy z wersji prototypowej lub karcianej. Co więcej, czasami zapraszamy testerów do grup zadaniowych, w których dyskutowane są różne tematy, na przykład dotyczące rozwiązań graficznych lub ustawień gry.

Jak podsumowujecie wyniki testów?

W Ubisofcie mamy obowiązek spisywania raportów w postaci trzech dokumentów: podsumowania dla kierownictwa, załącznika ze szczegółowym opisem testów, oraz prezentacji, przygotowanej przez jednego z analityków nadzorujących testy. Taka prezentacja jest punktem wyjścia do obszernych wyjaśnień i dyskusji na temat wyników testu, prowadzonych już bezpośrednio z zespołem tworzącym grę.

W ten sposób tworzymy różne formaty raportów, z których każdy dostosowany jest do określonego szczebla.

Raporty te są standaryzowane, dzięki czemu twórcy gry mogą porównywać wyniki testów, choćby nawet były one prowadzone przez różne ośrodki.

Jak bliski kontakt macie z twórcami gry?

Na ogół dostosowujemy swoje działania do potrzeb zespołu tworzącego daną grę. Każdy taki zespół ma własną filozofię pracy, a my zawsze staramy się do niej dopasować.

Zawsze jesteśmy dostępni dla twórców gry, jeśli pojawią się jakieś pytania lub potrzeba przeprowadzenia kolejnych badań. Wszyscy doskonale wiemy, że testy na wczesnym etapie produkcji pozwalają zaoszczędzić zarówno czas jak i środki. Dlatego po jednym teście zawsze zachęcamy twórców gry do przeprowadzania kolejnych. Zespoły tworzące gry regularnie przysyłają nam zaktualizowane elementy z prośbą o dodatkowe uwagi. Zdanie graczy jest dla nich zawsze ważne i dlatego regularnie się z nami kontaktują.

Otrzymaliśmy też dwa dodatkowe pytania od członka naszej niemieckiej społeczności, IppoSenshu, które przekazujemy Janine:

Ile jest w sumie laboratoriów wykorzystujących pracę użytkowników? I kiedy rozpoczęły się pierwsze takie testy?

Gracze mogą zgłaszać się do 16 różnych laboratoriów Ubisoft na całym świecie, zlokalizowanych w ponad dziesięciu krajach. Ale mamy też mniejsze ośrodki, które pełnią inne funkcje.
Laboratorium w Düsseldorfie powstało około 10 lat temu.

Leave a Comment

[Badania podłużne] Wywiad z laboratorium użytkowników – część 1

Ponieważ w ostatnich czasach tzw. badania podłużne cieszą się wielkim zainteresowaniem, postanowiliśmy zdobyć i przedstawić wam trochę informacji na temat: co to jest laboratorium użytkowników? Jak działa? Jakie testy się tam odbywają i jak wykorzystywane są zdobywane w nich dane?

Usiedliśmy więc z Janine, analitykiem ds. użytkowników z laboratorium użytkowników w Düsseldorfie, i poprosiliśmy ją o odpowiedzenie na kilka pytań.

Co to jest laboratorium użytkowników (user research laboratory)?

To laboratorium, które często prowadzi testy gier i badania dla naszych projektów; w miejscu tym często po raz pierwszy następuje spotkanie graczy i gier. Łączymy zaawansowane technologie ze zdrowym rozsądkiem w taki sposób, by pomóc twórcom gier ulepszyć jakość gier i wrażenia graczy podczas wszystkich etapów produkcji.

Gdzie znajduje się wasze biuro?

W studiu Ubisoft Düsseldorf, gdzie zapewniamy naszym zespołom twórców nowoczesne warunki testowania (śledzenie ruchu gałki ocznej, najnowsze komputery PC itd.), które powstały w oparciu o bieżące osiągnięcia naukowe. Robimy wszystko co w naszej mocy, by osoby prowadzące testy czuły się u nas jak najbardziej komfortowo.

Czy istnieje więcej takich laboratoriów? Jeśli tak, to czy mają różne zadania/specjalizacje?

Tak, na świecie znajduje się kilka takich laboratoriów Ubisoftu. Zespoły te koncentrują się na ulepszeniu naszych gier pod kątem ergonomii i wrażeń graczy. Każde z nich ma swoją specjalizację, często zależną od tego, czym się aktualnie zajmuje. Laboratoria pozostają w ścisłym kontakcie ze sobą i czerpią korzyści z wyników badań i metodologii pozostałych laboratoriów. Dzielą się też doświadczeniami służącymi zwiększeniu kompetencji zawodowych.

Czy takie badania prowadzone są wyłącznie przed publikacją gry, czy także po?

I przed, i po. Badania użytkowników i testowanie użyteczności powinny zacząć się jak najwcześniej, dzięki czemu można możliwie szybko wykrywać różne problemy. Taki sposób działania umożliwia także twórcom jak najlepsze poznanie ich grupy docelowej już na etapie powstawania gry.

Jednocześnie badania użytkowników nie kończy się wraz z premierą gry, bo przecież zawsze da się coś poprawić. Na przykład wkraczamy do akcji wtedy, kiedy pojawia się jakiś dodatek DLC lub inna nowa zawartość, by zapewnić, że jakość tych produktów będzie odpowiadać jakości gry podstawowej.

Czy analizujecie także dane od użytkowników z gier rozgrywanych na żywo, czy ograniczacie się do rozgrywek odbywających się w laboratorium?

Laboratorium użytkowników obejmuje także analitykę gier. Ściśle współpracujemy z naszymi analitykami danych, którzy śledzą nasze gry rozgrywane na żywo i wspierają zespół twórców wynikami swoich prac. Analitycy odpowiedzialni są głównie za dane ilościowe, my zaś zapewniamy dane jakościowe. Wspólnie jesteśmy w stanie wspierać nasze zespoły twórców szerokim zestawem danych, które są niezbędne w ich procesie decyzyjnym.

W jaki sposób można wziąć udział w badaniach użytkowników? Czy zapraszacie wyłącznie ludzi z własnej działki?

Jeśli ktoś chce otrzymać zaproszenie, musi się zarejestrować na stronie: https://playtest.ubisoft.com/bluebyte/enUS . Tam można wybrać laboratorium znajdujące się najbliżej. To ważne, bo aby wziąć udział w badaniach, trzeba pojawić się na miejscu osobiście.

Kiedy zostanie ustalona data badań użytkowników, uczestnicy otrzymują maila preselekcyjnego. Zostaną oni skierowani do strony z ankietą, którą trzeba wypełnić, aby móc zgłosić się do badań. W ankiecie tej pytamy o zwyczaje gamingowe, np. ile grasz, czy które gry lubisz najbardziej.

Po ankiecie analizujemy odpowiedzi i wybieramy kandydatów, którzy najlepiej pasują do grupy docelowej. Czasami szukamy ludzi, którzy spędzają dużo czasu z konkretną grą, a czasami kogoś wręcz przeciwnego. Weekendowi gracze nie mają się więc czego obawiać!

Jak tylko osoba zostanie wybrana, otrzymuje w mailu zaproszenie. I wtedy z radością możemy powitać kogoś takiego w naszym studiu!

Nie zapraszamy też tylko ludzi z okolicy. Zapraszamy tych, którzy się zgłosili i są gotowi do nas przyjechać. Niektórzy testerzy spędzają w drodze do nas całe godziny, to zawsze wielki zaszczyt dla nas!

To była pierwsza część wywiadu. W następnym tygodniu porozmawiamy o typowym dniu testera oraz o tym, w jaki sposób z wyników wyciągane są wnioski.

Leave a Comment

[Diary Studies] FAQ – Dates and language requirements

After we announced the Diary Study last week, we not only received very positive feedback from all of you, but also some additional questions.

Not all of them were covered by our initial FAQ, so, to answer these questions and provide you with some additional details, we have set up another Q&A list for you.

If there are any more questions, feel free to leave them in the comments below this article.

I have not yet received any reply to my application. How do I know I was picked?

Due to the number of applicants we’re not able to reply to all individual e-mails. Everyone chosen for this playtest will instead receive a separate invitation e-mail. If you have not received an invited by 25. November, we have not picked you for this playtest.

Will there be additional playtests in the future?

Yes. We plan to have additional playtests with different scopes in the future.

Do I need a permanent internet connection to participate in the diary study?

In order to download and play the game via Uplay PC you will need a constant internet connection.

Can you share the exact date with me so I can plan accordingly?

At the moment the diary study is scheduled to take place from 2. December until 8. December. While the minimum playtime per day is 1 hour, you can freely decide at what time of the day you want to play during.

Can you share some details about the test itself?

While we already had multiple tests via our Ubisoft Research Lab, we also wanted to involve our most loyal fans from our community platform “The Settlers Alliance”. Our goal is to learn more about the game’s initial onboarding experience – how it feels in the beginning – your opinion on the user interface and your interaction with the game world.

Can you share any details about system requirements?

While we cannot share any specific details about the system requirements at this point, we recommend using Windows 10 with the latest updates installed. The game is not compatible with MacOS or Linux systems.

Until what date can I apply for the diary study?

You have until 24. November 11:59pm UTC+1 to apply for the diary study. After this date we will not take any additional applications in consideration.

In which language do I have to write my daily feedback reports?

While the version of the game for the playtest is in English only, you can write your daily reports (diary) in either English or German. If you cannot provide your feedback in either of these two languages, we’re unfortunately unable to consider you for this specific playtest.

Leave a Comment

[Diary Studies] Potrzebujemy właśnie was! Aplikujcie już teraz

Potrzebujemy właśnie was! Nadszedł czas na nasze pierwsze „Badania dzienniczkowe” The Settlers.

Za pośrednictwem naszej platformy społeczności „The Settlers Alliance” cały czas informowaliśmy was o rozwoju gry, rozmaitych jej mechanikach, pokazywaliśmy wam rozmaite obiekty i prosiliśmy was o opinię.

Nadszedł czas na kolejny krok, kiedy to oddamy grę w wasze ręce.

Zaplanowaliśmy pierwsze „Badania dzienniczkowe” pod koniec listopada, ale starczy już tego wstępu. Czas na garść szczegółów.

Studia dzienniczkowe to dla nas świetny sposób zebrania szczegółowych uwag od grupy wybranych testerów.

Pierwszy test będzie trwał 7 dni. Aktualnie szukamy fanów The Settlers, którzy przez czas trwania badania zgodzą się na granie przez co najmniej godzinę dziennie i którzy na tej podstawie przygotują swoje raporty i uwagi.

Wymagamy minimalnego czasu rozgrywki, aby otrzymać wartościowe dane o aktualnym stanie gry i pewnych jej elementach. Nie jesteście ograniczeni do jednej godziny grania dziennie i podczas trwania testu będziecie mogli tak długo zapoznawać się z grą, jak tylko będziecie chcieli. Prosimy jednak pamiętać, że wersja, której użyjemy w pierwszym teście, będzie ograniczona.

Jak mogę się zgłosić do badania dzienniczkowego The Settlers?

Przy naszym pierwszym badaniu dzienniczkowym wybierzemy graczy na podstawie składanych przez nich aplikacji. Prosimy pamiętać, że proces wyboru aplikacji to nie zawody na to, kto grał najdłużej w poprzednie odsłony gry. Zawsze będziemy szukać szeregu wiernych fanów The Settlers, ale również nowicjuszy, zarówno w grze, jak i w jej gatunku.

Wymagania:

Podczas pierwszego testu musisz mieć ukończone 18 lat. Oczekujemy rozgrywki przez jedną godzinę dziennie oraz przygotowywania codziennych raportów przez 7 dni. Co więcej, zapraszać będziemy wyłącznie graczy zarejestrowanych na stronie „The Settlers Alliance”. Oczekujemy, że będziesz konstruktywnym członkiem The Settlers Alliance, ponieważ nie będziemy tolerować żadnych form toksycznego ani obraźliwego zachowania w naszej społeczności.

Aby zgłosić się do nadchodzącego testu fokusowego, prosimy o wysłanie aplikacji zgodnej z poniższym wzorem na następujący adres: TheSettlersDiaryStudies@ubisoft.com

Zawartość e-maila (prosimy o skopiowanie poniższego formatu):

Tytuł/Temat: Diary Study #1 – Twoja nazwa użytkownika Uplay/The Settlers Alliance

Nazwa użytkownika The Settlers Alliance:

Twoje wyświetlana nazwa konta Uplay, którego użyłeś podczas rejestracji na Thesettlers-alliance.com

Informacje ogólne

Narodowość / Wiek / Płeć

Twój aktualny sprzęt:

Procesor, RAM, karta graficzna, system operacyjny

Optymalne będzie dołączenie DXDiag do e-maila

Czas gry:

Czas gry w The Settlers Online (w godzinach): szacowany czas gry

Czas gry w The Settlers 1 (w godzinach):

Czas gry w The Settlers 2 (w godzinach):

Czas gry w The Settlers 3 (w godzinach):

Czas gry w The Settlers 4 (w godzinach):

Czas gry w The Settlers 5 (w godzinach):

Czas gry w The Settlers 6 (w godzinach):

Czas gry w The Settlers 7 (w godzinach):

Którą grę z serii The Settlers lubisz najbardziej i dlaczego:

Opisz swój styl rozgrywki w The Settlers:

Na przykład: Budowa idealnej ekonomii, obserwowanie, jak wszystko zaczyna ze sobą współpracować (powolny rozwój), skupienie na aspektach wojskowych i tak dalej.

Jaki element/aspekt The Settlers jest dla ciebie najważniejszy:

Jakie są twoje trzy ulubione gatunki gier:

Gry akcji, strategie, budowanie miast, RPG, przygodowe i tak dalej

W jakie inne gry obecnie grasz lub w jakie gry grasz często?

Gra A, gra B

Co oznacza test fokusowy?

Studia dzienniczkowe to głębokie, sieciowe sesje rozgrywki, przeprowadzane za pomocą twojego prywatnego komputera, podczas których testujesz wczesną wersję gry. Testowe sesje fokusowe będą trwać przez co najmniej tydzień. Wymagana jest rozgrywka przez co najmniej godzinę dziennie oraz regularne przesyłanie nam szczegółowych uwag.

Wygospodaruję godzinę dziennie przez tydzień czy dwa, ale czy mogę grać dłużej?

Jedna godzina to minimum, ale w czasie trwania testu możesz sprawdzać grę tak długo, jak tylko zechcesz. Prosimy pamiętać, że wersja wykorzystana w pierwszym teście będzie ograniczona.

Co się stanie, jeśli zostanę zaproszony, ale nie będę miał czasu podczas testu?

Jeśli nie będziesz mógł dołączyć do testu ze względu na specyficzne okoliczności, prosimy o kontakt. Dzięki temu inni testerzy będą mieli szansę dołączyć do testu.

Jakie elementy gry będę mógł testować?

Podczas testu będziemy sprawdzać konkretne elementy aktualnej wczesnej wersji gry. Podczas niektórych testów być może będziemy sprawdzać cały mechanizm rozgrywki, ale dodatkowo będziemy również testować konkretne elementy gry oraz jej zawartości.

Czy podczas testów obowiązuje NDA (umowa o zachowaniu poufności)?

Jak się na pewno spodziewacie, w grze zobaczycie mnóstwo nieogłoszonych szczegółów, dzięki czemu pomożecie nam w ulepszeniu gry. Ponieważ zawartość, w którą będziecie grali, nie jest gotową reprezentacją ostatecznej wersji gry, nie chcemy, aby jakikolwiek element zawartości udostępnionej podczas testów fokusowych został przekazany opinii publicznej.

Wraz z zaakceptowaniem NDA potwierdzasz, że nie podzielisz się z opinią publiczną żadnymi informacjami o grze ani żadnymi informacjami wewnętrznymi.

Czy jest jakieś wymaganie wiekowe?

Wiemy, że serię The Settlers lubią fani w najróżniejszym wieku, ale dla wszystkich sesji testowych z obowiązującym NDA – w tym dla wszystkich obecnych fokusowych sesji testowych – wymagamy minimalnego wieku 18 lat.

2 komentarze