Skip to content

Huta, czyli tam, gdzie spotyka się węgiel z żelazem

Pora zacząć wykorzystywać surowce, które wydobyliśmy z kopalni, co ucieszy szczególnie naszych żołnierzy. Będziemy budować hutę.

Huta wykorzystuje węgiel i rudę żelaza do produkcji żelaza i stali. Oba materiały stosuje się głównie do wytwarzania mieczy, toporów i pancerzy. Także i inne obiekty, takie jak na przykład warsztat ślusarza, wymagają żelaza, a w dalszym etapie stali – do produkcji zaawansowanych narzędzi potrzebnych na poziomie miasteczka i miasta.

Do budowy huty musimy dysponować osadą na poziomie wioski, a ją samą można jednokrotnie rozbudować.

Na poziomie wioski 2 pracowników huty, zużywając 1 jednostkę węgla i 1 jednostkę rudy żelaza, wytwarza sztaby żelaza.

Na poziomie miasteczka dołącza do nich dodatkowy hutnik. Na dodatek pracownicy mogą teraz wytwarzać sztaby stali, wykorzystując 1 jednostkę węgla i 2 jednostki rudy żelaza.

Huta to podstawowy zakład przemysłowy, jeśli chcemy rozszerzać swoje wpływy wojskowe lub zyskać możliwość budowy w naszej osadzie lepszych i bardziej zaawansowanych obiektów. Ze względu na ograniczenia w dostępności surowców oraz w przepustowości naszych dróg, lokalizacja huty powinna zostać starannie przemyślana: by stworzyć jedną jednostkę żelaza lub stali, do huty trzeba dostarczyć dużo surowców, dlatego zwykle najlepiej jest umiejscowić ją w pobliżu obszarów górniczych i w ten sposób zmniejszyć obciążenie sieci transportowych. Z drugiej jednak strony, jeśli złoża są rozrzucone po mapie lub niewielkie, centralne położenie huty może okazać się bardziej korzystne.

Skomentuj jako pierwszy