Skip to content

Tag: bars

Kopalnie węgla i żelaza – początek przemysłu ciężkiego

Maczugi i łuki świetnie nadają się na broń dla naszych pierwszych żołnierzy, ale jeśli dalej będziemy się rozwijać, szybko okaże się, że niezbędnie potrzebujemy broni z żelaza. Jak tylko znajdziemy złoża węgla i rudy żelaza, możemy rozpocząć budowę nowych kopalni.

Węgiel potrzebny jest do wytapiania sztab żelaza z rudy żelaza, ale również do wykuwania broni i pancerzy. Dlatego przyjrzyjmy się dokładniej przemysłowi ciężkiemu.

Zaczynając już na poziomie wioski kopalnia węgla zatrudnia dwóch gwarków wydobywających ten surowiec.

Na poziomie miasteczka dostępne stają się podziemne sztolnie, a do pracowników dołącza trzeci gwarek.

Na poziomie miasta pojawia się czwarty.

Jak możecie sobie wyobrazić, węgiel leży u podstaw przemysłu hutniczego: przetapiania rudy żelaza w sztaby tego metalu oraz wyrabiania broni i pancerzy, jak również wytwarzania lepszych narzędzi dla budowniczych. Na poziomie miasteczka, podobnie jak w przypadku miedzi, będziemy mogli eksploatować podziemne złoża węgla odkryte przez geologów.

Teraz przyjrzyjmy się kopalni rud żelaza. Ruda używana jest do produkcji zaawansowanej broni i pancerzy, bardziej wytrzymałych niż proste maczugi i piki. Jest ona także niezbędna do produkcji narzędzi żelaznych, które z kolei są lepsze od narzędzi miedzianych. Kopalnia tego rodzaju jest dostępna na poziomie wioski, kiedy do pracy rusza dwóch gwarków.

Na poziomie miasteczka do zespołu dołącza trzeci gwarek, a prace wydobywcze mogą zejść pod ziemię.

Na poziomie miasta zespół gwarków liczy czterech ludzi.

Ruda żelaza i węgiel zostają przetopione w sztaby żelaza. Produkt ten można następnie wykorzystać do produkcji broni oraz narzędzi żelaznych. Ruda przyda się także w procesie tworzenia sztab stali, z której wytwarzane jest jeszcze bardziej zaawansowane uzbrojenie. Wydobycie pod ziemią umożliwia dostęp do dodatkowych złóż rudy żelaza, choć wpierw warto wysłać geologa, który stwierdzi ich istnienie.

W przypadku kopalni węgla i rudy żelaza można wskazać konkretne miejsce po to, by nasi pracownicy rozpoczęli wydobycie od danej lokalizacji. Jest to przydatne np. w sytuacji, gdy najpierw chcemy wybrać surowce z okolicy położonej przy granicy z wrogiem.

Jeśli zdecydujemy się na obranie strategii militarnej, szczególną uwagę powinniśmy poświęcić na znalezienie dodatkowych złóż węgla i rudy żelaza.

Leave a Comment