Skip to content

Tag: city

Szkoła wojskowa – nawet żołnierze chodzą do szkoły

Szkoła wojskowa jest drugim, po placu musztry, miejscem służącym werbunkowi, jakie możemy zbudować. Służy ona wyłącznie do szkolenia jednostek walczących w zwarciu przy pomocy mieczy i toporów.

Można ją zbudować na poziomie wioski i dwa razy rozbudować, dzięki czemu umożliwi werbowanie bardziej zaawansowanych jednostek.

Na poziomie wioski możemy w niej szkolić zbrojnych, którzy wymagają jedynie, by zapewnić im miecz. Jeśli planujemy prowadzić oblężenia, potrzebować będziemy toporników, którzy są w stanie wspinać się na mury.

Na poziomie miasteczka zyskamy też dostęp do bardziej zaawansowanych opancerzonych rycerzy, którzy potrzebować będą dodatkowo kolczugi.

I wreszcie na poziomie miasta możemy w szkole wojskowej werbować paladynów, którzy uzbrojeni są w kirysy, i berserkerów noszących brygantyny.

Choć możemy zamówić szkolenie pewnej liczby jednostek z wyprzedzeniem, to – aby rozpocząć właściwą naukę – rekruci będą musieli poczekać na dostarczenie wymaganego sprzętu do magazynu szkoły wojskowej.

Rozbudowanie szkoły wojskowej skutkować także będzie powstaniem dodatkowych terenów szkoleniowych, które umożliwią wystawienie większej liczby żołnierzy jednocześnie.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości.

Leave a Comment

Warsztat garbarza – lekki pancerz dla żołnierzy

Zaawansowane jednostki wojskowe wymagają – oprócz broni – także nieco opancerzenia. Dzięki warsztatowi garbarza możemy ze skóry produkować lżejsze jej rodzaje. Taka zbroja zapewnia podstawową ochronę bez jednoczesnego ograniczania zwinności i ruchliwości.

Aby zbudować warsztat garbarza, musimy mieć osadę na poziomie miasteczka. Sam warsztat można rozbudować jednokrotnie.

Na pierwszym poziomie 3 garbarzy ze skóry wytwarza zwykłą zbroję skórzaną – po jednej za każdy kawałek surowca.

Na poziomie miasta do zespołu dołącza 4 pracownik i wspólnie ze skóry i żelaza produkują brygantyny.

Skóry pozyskuje się albo z krów w hodowli na poziomie miasta, albo z jeleni, na które poluje myśliwy już na poziomie miasteczka.

Oba rodzaje zbroi skórzanej są konieczne do werbunku takich jednostek, jak ciężkozbrojny łucznik czy burzyciel, na placu musztry lub w szkole wojskowej. Do warsztatu są one dostarczane przez tragarzy.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości

Leave a Comment

Kopalnie węgla i żelaza – początek przemysłu ciężkiego

Maczugi i łuki świetnie nadają się na broń dla naszych pierwszych żołnierzy, ale jeśli dalej będziemy się rozwijać, szybko okaże się, że niezbędnie potrzebujemy broni z żelaza. Jak tylko znajdziemy złoża węgla i rudy żelaza, możemy rozpocząć budowę nowych kopalni.

Węgiel potrzebny jest do wytapiania sztab żelaza z rudy żelaza, ale również do wykuwania broni i pancerzy. Dlatego przyjrzyjmy się dokładniej przemysłowi ciężkiemu.

Zaczynając już na poziomie wioski kopalnia węgla zatrudnia dwóch gwarków wydobywających ten surowiec.

Na poziomie miasteczka dostępne stają się podziemne sztolnie, a do pracowników dołącza trzeci gwarek.

Na poziomie miasta pojawia się czwarty.

Jak możecie sobie wyobrazić, węgiel leży u podstaw przemysłu hutniczego: przetapiania rudy żelaza w sztaby tego metalu oraz wyrabiania broni i pancerzy, jak również wytwarzania lepszych narzędzi dla budowniczych. Na poziomie miasteczka, podobnie jak w przypadku miedzi, będziemy mogli eksploatować podziemne złoża węgla odkryte przez geologów.

Teraz przyjrzyjmy się kopalni rud żelaza. Ruda używana jest do produkcji zaawansowanej broni i pancerzy, bardziej wytrzymałych niż proste maczugi i piki. Jest ona także niezbędna do produkcji narzędzi żelaznych, które z kolei są lepsze od narzędzi miedzianych. Kopalnia tego rodzaju jest dostępna na poziomie wioski, kiedy do pracy rusza dwóch gwarków.

Na poziomie miasteczka do zespołu dołącza trzeci gwarek, a prace wydobywcze mogą zejść pod ziemię.

Na poziomie miasta zespół gwarków liczy czterech ludzi.

Ruda żelaza i węgiel zostają przetopione w sztaby żelaza. Produkt ten można następnie wykorzystać do produkcji broni oraz narzędzi żelaznych. Ruda przyda się także w procesie tworzenia sztab stali, z której wytwarzane jest jeszcze bardziej zaawansowane uzbrojenie. Wydobycie pod ziemią umożliwia dostęp do dodatkowych złóż rudy żelaza, choć wpierw warto wysłać geologa, który stwierdzi ich istnienie.

W przypadku kopalni węgla i rudy żelaza można wskazać konkretne miejsce po to, by nasi pracownicy rozpoczęli wydobycie od danej lokalizacji. Jest to przydatne np. w sytuacji, gdy najpierw chcemy wybrać surowce z okolicy położonej przy granicy z wrogiem.

Jeśli zdecydujemy się na obranie strategii militarnej, szczególną uwagę powinniśmy poświęcić na znalezienie dodatkowych złóż węgla i rudy żelaza.

Leave a Comment