Skip to content

Tag: knight

Szkoła wojskowa – nawet żołnierze chodzą do szkoły

Szkoła wojskowa jest drugim, po placu musztry, miejscem służącym werbunkowi, jakie możemy zbudować. Służy ona wyłącznie do szkolenia jednostek walczących w zwarciu przy pomocy mieczy i toporów.

Można ją zbudować na poziomie wioski i dwa razy rozbudować, dzięki czemu umożliwi werbowanie bardziej zaawansowanych jednostek.

Na poziomie wioski możemy w niej szkolić zbrojnych, którzy wymagają jedynie, by zapewnić im miecz. Jeśli planujemy prowadzić oblężenia, potrzebować będziemy toporników, którzy są w stanie wspinać się na mury.

Na poziomie miasteczka zyskamy też dostęp do bardziej zaawansowanych opancerzonych rycerzy, którzy potrzebować będą dodatkowo kolczugi.

I wreszcie na poziomie miasta możemy w szkole wojskowej werbować paladynów, którzy uzbrojeni są w kirysy, i berserkerów noszących brygantyny.

Choć możemy zamówić szkolenie pewnej liczby jednostek z wyprzedzeniem, to – aby rozpocząć właściwą naukę – rekruci będą musieli poczekać na dostarczenie wymaganego sprzętu do magazynu szkoły wojskowej.

Rozbudowanie szkoły wojskowej skutkować także będzie powstaniem dodatkowych terenów szkoleniowych, które umożliwią wystawienie większej liczby żołnierzy jednocześnie.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości.

Leave a Comment

Warsztat zbrojmistrza – Dobra obrona jest najlepszą ofensywą

Większość ludzi, jeśli musi już brać udział w walce, woli założyć jakiś rodzaj pancerza. Czy możemy się dziwić, że nasi osadnicy mają podobne potrzeby? Z tego też powodu bardzo zasadne wydaje się zbudowanie warsztatu zbrojmistrza.

Ażeby móc stosować tak zaawansowane techniki obróbki metalu, nasza osada musi znajdować się na poziomie miasteczka.

Zbudowany na tym poziomie warsztat zbrojmistrza zatrudnia 3 pracowników i jest w stanie produkować kolczugi.

Po rozbudowaniu do poziomu miasta do zespołu dołączy kolejny pracownik, a z cennej stali będzie można wytwarzać masywne kirysy.

Mając do dyspozycji te lśniące pancerze możemy werbować rycerzy, paladynów, strażników i obrońców. Jednostki te są bardzo kosztowne, ale ich rekrutacja – jak długo produkujemy dla nich uzbrojenie – opłaci się, gdyż są to żołnierze najwyższej klasy.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości

Leave a Comment