Skip to content

Tag: lab

[Badania podłużne] Wywiad z laboratorium użytkowników – część 2

W drugiej części naszego wywiadu z Janine, analitykiem z laboratorium badań użytkowników w Düsseldorfie poznajemy typowy dzień testera gier i dowiadujemy się, jak wyniki testów są sumowane i prezentowane.

Pierwszą część możecie znaleźć tutaj.

Jak wygląda typowy dzień/sesja testera?

Wszystkie testy i badania różnią się pod względem czasu trwania i celu, na jakim się koncentrują, ale najbardziej powszechne są całodniowe testy.

Witamy naszych testerów wczesnym rankiem. Zanim jednak przedstawimy im szczegóły planowanych prac, muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności, bez której nie mogą wziąć udziału w testach. Podpisując ten dokument, testerzy oświadczają, że nie ujawnią żadnych informacji na temat testów oraz treści będących ich przedmiotem.

Następnie przedstawiamy szczegóły zaplanowanych prac i zabieramy testerów do naszego laboratorium. Czasami nie trzeba silić się na jakieś obszerne tłumaczenie i testerzy od razu zabierają się do gry. W innych wypadkach musimy nieco przybliżyć cele, jakie przyświecają testom. Zawsze też staramy się, by nasi goście rozumieli, że nie sprawdzamy ich wiedzy ani doświadczenia; szukamy tylko usterek w grze. Dlatego zawsze zachęcamy ich, by byli z nami szczerzy i otwarcie mówili, gdy mają jakieś wątpliwości.

W testach na ogół bierze udział dwóch obserwatorów. Ich zadaniem jest przyglądać się pracy graczy i wychwytywać wszelkie usterki, na jakie ci się natkną.

W trakcie całodniowych testów, zwykle zamawiamy jedzenie i napoje. W ciągu dnia jest przerwa obiadowa, w trakcie której możemy trochę lepiej poznać naszych testerów.

Gdy druga część testów dobiegnie końca, często przeprowadzamy indywidualne rozmowy z każdym z graczy, w trakcie których pytamy ich o wrażenia, jakie zaczerpnęli z gry.

Na zakończenie dnia, zwykle wręczamy testerom drobne upominki w podziękowaniu za trud i udział w naszych pracach.

Testom na ogół towarzyszy luźna atmosfera i zawsze jesteśmy zadowoleni, gdy widzimy jakieś nowe twarze!

Czy są różne rodzaje testów? Uzależnione od czasu gry, treści, celów do zrealizowania …

Owszem, żaden test przeprowadzany przez użytkowników nie jest taki sam! Sesja testowa zawsze jest dostosowywana do potrzeb i wymagań zespołu tworzącego grę.
Czas trwania testów uzależniony jest od ilości treści, które już są dostępne w grze. Cele naszych prac zazwyczaj różnią się w zależności od aktualnego stanu projektu oraz tego, co twórcy gry wciąż uważają za wątpliwe.

Prace te dzielą się na kilka rodzajów. Zazwyczaj przeprowadzamy typowe testy grywalności, na które zapraszamy graczy do siebie. Prócz tego prowadzimy też prace zdalne, w trakcie których uczestnicy testów grają w domach przez dłuższy czas (zwykle przez dwa tygodnie).

Zdarzają się też sytuacje wyjątkowe. Jeśli na przykład projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, często rozpoczynamy testy, gdy gry jeszcze fizycznie nie ma. W takich przypadkach korzystamy z wersji prototypowej lub karcianej. Co więcej, czasami zapraszamy testerów do grup zadaniowych, w których dyskutowane są różne tematy, na przykład dotyczące rozwiązań graficznych lub ustawień gry.

Jak podsumowujecie wyniki testów?

W Ubisofcie mamy obowiązek spisywania raportów w postaci trzech dokumentów: podsumowania dla kierownictwa, załącznika ze szczegółowym opisem testów, oraz prezentacji, przygotowanej przez jednego z analityków nadzorujących testy. Taka prezentacja jest punktem wyjścia do obszernych wyjaśnień i dyskusji na temat wyników testu, prowadzonych już bezpośrednio z zespołem tworzącym grę.

W ten sposób tworzymy różne formaty raportów, z których każdy dostosowany jest do określonego szczebla.

Raporty te są standaryzowane, dzięki czemu twórcy gry mogą porównywać wyniki testów, choćby nawet były one prowadzone przez różne ośrodki.

Jak bliski kontakt macie z twórcami gry?

Na ogół dostosowujemy swoje działania do potrzeb zespołu tworzącego daną grę. Każdy taki zespół ma własną filozofię pracy, a my zawsze staramy się do niej dopasować.

Zawsze jesteśmy dostępni dla twórców gry, jeśli pojawią się jakieś pytania lub potrzeba przeprowadzenia kolejnych badań. Wszyscy doskonale wiemy, że testy na wczesnym etapie produkcji pozwalają zaoszczędzić zarówno czas jak i środki. Dlatego po jednym teście zawsze zachęcamy twórców gry do przeprowadzania kolejnych. Zespoły tworzące gry regularnie przysyłają nam zaktualizowane elementy z prośbą o dodatkowe uwagi. Zdanie graczy jest dla nich zawsze ważne i dlatego regularnie się z nami kontaktują.

Otrzymaliśmy też dwa dodatkowe pytania od członka naszej niemieckiej społeczności, IppoSenshu, które przekazujemy Janine:

Ile jest w sumie laboratoriów wykorzystujących pracę użytkowników? I kiedy rozpoczęły się pierwsze takie testy?

Gracze mogą zgłaszać się do 16 różnych laboratoriów Ubisoft na całym świecie, zlokalizowanych w ponad dziesięciu krajach. Ale mamy też mniejsze ośrodki, które pełnią inne funkcje.
Laboratorium w Düsseldorfie powstało około 10 lat temu.

Leave a Comment

[Badania podłużne] Wywiad z laboratorium użytkowników – część 1

Ponieważ w ostatnich czasach tzw. badania podłużne cieszą się wielkim zainteresowaniem, postanowiliśmy zdobyć i przedstawić wam trochę informacji na temat: co to jest laboratorium użytkowników? Jak działa? Jakie testy się tam odbywają i jak wykorzystywane są zdobywane w nich dane?

Usiedliśmy więc z Janine, analitykiem ds. użytkowników z laboratorium użytkowników w Düsseldorfie, i poprosiliśmy ją o odpowiedzenie na kilka pytań.

Co to jest laboratorium użytkowników (user research laboratory)?

To laboratorium, które często prowadzi testy gier i badania dla naszych projektów; w miejscu tym często po raz pierwszy następuje spotkanie graczy i gier. Łączymy zaawansowane technologie ze zdrowym rozsądkiem w taki sposób, by pomóc twórcom gier ulepszyć jakość gier i wrażenia graczy podczas wszystkich etapów produkcji.

Gdzie znajduje się wasze biuro?

W studiu Ubisoft Düsseldorf, gdzie zapewniamy naszym zespołom twórców nowoczesne warunki testowania (śledzenie ruchu gałki ocznej, najnowsze komputery PC itd.), które powstały w oparciu o bieżące osiągnięcia naukowe. Robimy wszystko co w naszej mocy, by osoby prowadzące testy czuły się u nas jak najbardziej komfortowo.

Czy istnieje więcej takich laboratoriów? Jeśli tak, to czy mają różne zadania/specjalizacje?

Tak, na świecie znajduje się kilka takich laboratoriów Ubisoftu. Zespoły te koncentrują się na ulepszeniu naszych gier pod kątem ergonomii i wrażeń graczy. Każde z nich ma swoją specjalizację, często zależną od tego, czym się aktualnie zajmuje. Laboratoria pozostają w ścisłym kontakcie ze sobą i czerpią korzyści z wyników badań i metodologii pozostałych laboratoriów. Dzielą się też doświadczeniami służącymi zwiększeniu kompetencji zawodowych.

Czy takie badania prowadzone są wyłącznie przed publikacją gry, czy także po?

I przed, i po. Badania użytkowników i testowanie użyteczności powinny zacząć się jak najwcześniej, dzięki czemu można możliwie szybko wykrywać różne problemy. Taki sposób działania umożliwia także twórcom jak najlepsze poznanie ich grupy docelowej już na etapie powstawania gry.

Jednocześnie badania użytkowników nie kończy się wraz z premierą gry, bo przecież zawsze da się coś poprawić. Na przykład wkraczamy do akcji wtedy, kiedy pojawia się jakiś dodatek DLC lub inna nowa zawartość, by zapewnić, że jakość tych produktów będzie odpowiadać jakości gry podstawowej.

Czy analizujecie także dane od użytkowników z gier rozgrywanych na żywo, czy ograniczacie się do rozgrywek odbywających się w laboratorium?

Laboratorium użytkowników obejmuje także analitykę gier. Ściśle współpracujemy z naszymi analitykami danych, którzy śledzą nasze gry rozgrywane na żywo i wspierają zespół twórców wynikami swoich prac. Analitycy odpowiedzialni są głównie za dane ilościowe, my zaś zapewniamy dane jakościowe. Wspólnie jesteśmy w stanie wspierać nasze zespoły twórców szerokim zestawem danych, które są niezbędne w ich procesie decyzyjnym.

W jaki sposób można wziąć udział w badaniach użytkowników? Czy zapraszacie wyłącznie ludzi z własnej działki?

Jeśli ktoś chce otrzymać zaproszenie, musi się zarejestrować na stronie: https://playtest.ubisoft.com/bluebyte/enUS . Tam można wybrać laboratorium znajdujące się najbliżej. To ważne, bo aby wziąć udział w badaniach, trzeba pojawić się na miejscu osobiście.

Kiedy zostanie ustalona data badań użytkowników, uczestnicy otrzymują maila preselekcyjnego. Zostaną oni skierowani do strony z ankietą, którą trzeba wypełnić, aby móc zgłosić się do badań. W ankiecie tej pytamy o zwyczaje gamingowe, np. ile grasz, czy które gry lubisz najbardziej.

Po ankiecie analizujemy odpowiedzi i wybieramy kandydatów, którzy najlepiej pasują do grupy docelowej. Czasami szukamy ludzi, którzy spędzają dużo czasu z konkretną grą, a czasami kogoś wręcz przeciwnego. Weekendowi gracze nie mają się więc czego obawiać!

Jak tylko osoba zostanie wybrana, otrzymuje w mailu zaproszenie. I wtedy z radością możemy powitać kogoś takiego w naszym studiu!

Nie zapraszamy też tylko ludzi z okolicy. Zapraszamy tych, którzy się zgłosili i są gotowi do nas przyjechać. Niektórzy testerzy spędzają w drodze do nas całe godziny, to zawsze wielki zaszczyt dla nas!

To była pierwsza część wywiadu. W następnym tygodniu porozmawiamy o typowym dniu testera oraz o tym, w jaki sposób z wyników wyciągane są wnioski.

Leave a Comment