Skip to content

Tag: longbowman

Warsztat garbarza – lekki pancerz dla żołnierzy

Zaawansowane jednostki wojskowe wymagają – oprócz broni – także nieco opancerzenia. Dzięki warsztatowi garbarza możemy ze skóry produkować lżejsze jej rodzaje. Taka zbroja zapewnia podstawową ochronę bez jednoczesnego ograniczania zwinności i ruchliwości.

Aby zbudować warsztat garbarza, musimy mieć osadę na poziomie miasteczka. Sam warsztat można rozbudować jednokrotnie.

Na pierwszym poziomie 3 garbarzy ze skóry wytwarza zwykłą zbroję skórzaną – po jednej za każdy kawałek surowca.

Na poziomie miasta do zespołu dołącza 4 pracownik i wspólnie ze skóry i żelaza produkują brygantyny.

Skóry pozyskuje się albo z krów w hodowli na poziomie miasta, albo z jeleni, na które poluje myśliwy już na poziomie miasteczka.

Oba rodzaje zbroi skórzanej są konieczne do werbunku takich jednostek, jak ciężkozbrojny łucznik czy burzyciel, na placu musztry lub w szkole wojskowej. Do warsztatu są one dostarczane przez tragarzy.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości

Leave a Comment

[Wojsko] Plac musztry

Ach, plac musztry – w tym miejscu werbujemy różne jednostki wojskowe. Zaliczają się do nich jednostki pionierów uzbrojonych w pałki, ale oczywiście także i zaawansowane jednostki dystansowe, takie jak ciężkozbrojni łucznicy czy ciężkozbrojni kusznicy. Istnieją łącznie cztery osobne stopnie i w każdym gracz odblokuje bardziej zaawansowane jednostki. Przyjrzyjmy się im:

Na poziomie posterunku możemy zwerbować nasze pierwsze jednostki wojskowe: pionierów i łuczników.

Poziom 2, wioska, odblokowuje włóczników i kuszników.

W miasteczku odblokowani zostają ciężkozbrojni łucznicy.

I wreszcie w mieście zyskujemy dostęp do potężnych ciężkozbrojnych kuszników.

We wczesnej grze potrzebny jest warsztat broni, w którym produkuje się pałki, łuki itp. Zaawansowane jednostki wymagają dodatkowego budynku produkcyjnego (np. zbroje skórzane wytwarza warsztat garbarza). W idealnej sytuacji wszystkie te budowle powinny być umiejscowione w pobliżu, by zminimalizować czas transport – z drugiej strony plac musztry nie powinien leżeć zbyt daleko od linii frontu.

Żołnierze przydają się podczas zdobywania nowych ziem, obrony terytorium i – oczywiście – ataku na wrogie osady. Jednostki wymagające broni i zbroi z żelaza szkolone są w innych budynkach. O nich napiszemy w innym wpisie na blogu.

Co się bardziej opłaca? Szybka rozbudowa sił zbrojnych czy cierpliwe oczekiwanie na możliwość werbunku zaawansowanych jednostek? Ilość czy jakość? Jaką wybierzesz strategię? A może jesteś pacyfistą, który potrzebuje żołnierzy tylko po to, by rozszerzać swe granice? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu!

1 Comment