Skip to content

Tag: Loyalty

[Dev] Ścieżka Chwały – Lojalność i rewolucja

Detailed insight, explained by Sebastian Knietzsch – Senior Game Designer

Wiwat rewolucja

Twoi osadnicy będą teraz podchodzili z dużo większą emocjonalnością do spraw związanych z twoją osadą. Wprowadzamy system, który nazywamy „pewnością siebie”, dzięki któremu określamy lojalność twoich osadników w danej dzielnicy. Ten system stanowi fundament naszej nowej, alternatywnej strategii zwycięstwa w Ścieżce Chwały.

Lojalność osadników

Każdy osadnik opisany jest wartością określającą jego lojalność wobec własnej frakcji. Ta wartość zwykle wynosi zero, co oznacza „lojalny”. Opisana powyżej funkcja w Ścieżce Chwały może zmienić tę wartość. Przykładowo, jeśli osadnik ogląda zwycięstwo swojego bohatera na arenie, jego pewność siebie wzrasta o 1. Ten stan nazywamy „uniesieniem”. Jeśli jego bohater przegrywa, wartość spada o 1. Ten stan nazywamy „nawróceniem”. Nawróceni osadnicy nie będą już pracować, zamiast tego przejdą do zamku danej dzielnicy i rozpoczną protest.

Pewność siebie

Każda dzielnica ma swój poziom pewności siebie. Jeśli w danej dzielnicy znajduje się zbyt dużo protestujących osadników w porównaniu do lojalnych, pewność siebie spada. Wzrośnie ponownie, jeśli w dzielnicy przebywać będzie większa liczba lojalnych osadników. Poziom pewności siebie danej dzielnicy możesz sprawdzić w menu zamku, jak również patrząc na flagę zawieszoną na jego murach. W zależności od proporcji pomiędzy protestującymi i lojalnymi osadnikami pewność siebie będzie spadać szybciej lub wolniej.

Rewolucja

Jeśli pewność siebie danej dzielnicy osiągnie zero, rozpoczyna się rewolucja. Wszyscy osadnicy w dzielnicy, nawet ci lojalni, zamieniają się w protestujących. Jeden z nich pójdzie do zamku i zmieni flagę należącą do gracza, który nawrócił największą liczbę osadników w danej dzielnicy. W niezwykle rzadkim przypadku, kiedy dwóch graczy nawróciło tę samą liczbę osadników, o zwycięzcy decyduje losowanie.

Pozytywnym aspektem dla zwycięzcy – i wielki problemem dla przegranego – tego rodzaju przejęcia obszaru jest fakt, że wszystkie budynki pozostają nietknięte, a wszyscy osadnicy, nawet jednostki wojskowe, zmieniają przynależność.

Zwiększanie pewności siebie

Możesz zadać sobie pytanie: „A co właściwie robią ci wszyscy uniesieni osadnicy?”

Po pierwsze ci osadnicy będą lepiej przygotowani w chwili, gdy twój wróg będzie ich próbował przekabacić na swoją stronę. Uniesiony osadnik po obejrzeniu przegranej swojego bohatera na arenie zmieni swój status zaledwie na lojalny. Po drugie, osadnicy tacy będą demonstrować swój nastrój pośród nawróconych osadników. Uniesiony osadnik będzie szukał dowolnych protestujących w swojej okolicy i porozmawia z nimi szczerze o życiu i temu podobnych sprawach, dzięki czemu obaj zmienią się na lojalnych.

Czasami może się zdarzyć, że osadnik wpadnie w furię, co oznacza spadek o 2 punkty w naszej skali lojalności. Ci osadnicy wciąż będą protestować, ale mogą przekazać jeden ze swoich punktów nawrócenia lojalnego osadnikowi, który wówczas również zmieni się w protestującego. Aby taki osadnik stał się znowu lojalny, potrzeba mu dwóch punktów uniesienia. Poniżej pokazujemy niektóre przykłady.

Przeciwdziałanie

Co możesz zrobić, by chronić swoje dzielnice?

Napełniaj swoich osadników uniesieniem! Buduj pomniki, dzięki czemu twoi osadnicy zapomną o przegranych walkach na arenie. Możesz sam również rozpocząć walkę na arenie w pobliżu, rzucając wyzwanie swojemu przyjacielowi lub przeciwnikowi – o ile oczywiście jesteś pewien zwycięstwa.

Jeśli znajdziesz się w sytuacji podbramkowej, a dzielnica już zaczyna tracić pewność siebie, możesz zawsze przemieścić do niej wojsko. Żołnierze zawsze pozostają lojalni wobec twojej sprawy i są brani pod uwagę przy wyliczaniu proporcji między lojalnymi i nawróconymi osadnikami w danej dzielnicy. Uważaj jednak, bo gdy w dzielnicy przebywa zbyt dużo nawróconych osadników, twoja armia może nie wystarczyć do przeciągnięcia ich z powrotem na twoją stronę. A gdy dzielnica zmieni swojego władcę, to samo stanie się z żołnierzami, którzy w niej przebywają.

Leave a Comment