Skip to content

Tag: school

Warsztat płatnerza – Dobra ofensywa jest najlepszą obroną

Wcześniej czy później nasze kwitnące państwo będzie się musiało zmierzyć z zazdrosnymi rywalami i wystawić armię do obrony swych osadników. Szczęśliwie mamy już wszystkie składniki niezbędne do wyprodukowania niezawodnego uzbrojenia. Musimy jeszcze tylko wybudować warsztat płatnerza!

W budowli tej nasi wyśmienici płatnerze ze sztab żelaza lub stali wytwarzają dla naszych żołnierzy uzbrojenie bardziej zaawansowane niż to, które powstaje w warsztacie broni.

Warsztat płatnerza wymaga ratusza (na poziomie wioski) i może być jednokrotnie rozbudowany.

Na poziomie wioski zatrudnia 2 pracowników, którzy wytwarzają miecze i topory.

Po rozbudowaniu do poziomu miasteczka pojawia się trzeci płatnerz i odblokowana zostaje produkcja lanc i młotów.

Uzbrojenie to zostaje następnie przetransportowane do szkoły lub akademii wojskowej, gdzie werbowani są nowi żołnierze. Niektóre bardziej zaawansowane jednostki wymagają dodatkowo pancerza. Napiszemy o tym w następnym artykule.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości

Comments closed