Skip to content

Tag: Town

Warsztat garbarza – lekki pancerz dla żołnierzy

Zaawansowane jednostki wojskowe wymagają – oprócz broni – także nieco opancerzenia. Dzięki warsztatowi garbarza możemy ze skóry produkować lżejsze jej rodzaje. Taka zbroja zapewnia podstawową ochronę bez jednoczesnego ograniczania zwinności i ruchliwości.

Aby zbudować warsztat garbarza, musimy mieć osadę na poziomie miasteczka. Sam warsztat można rozbudować jednokrotnie.

Na pierwszym poziomie 3 garbarzy ze skóry wytwarza zwykłą zbroję skórzaną – po jednej za każdy kawałek surowca.

Na poziomie miasta do zespołu dołącza 4 pracownik i wspólnie ze skóry i żelaza produkują brygantyny.

Skóry pozyskuje się albo z krów w hodowli na poziomie miasta, albo z jeleni, na które poluje myśliwy już na poziomie miasteczka.

Oba rodzaje zbroi skórzanej są konieczne do werbunku takich jednostek, jak ciężkozbrojny łucznik czy burzyciel, na placu musztry lub w szkole wojskowej. Do warsztatu są one dostarczane przez tragarzy.

Prosimy pamiętać: wszystko opisane i pokazane jest nadal w procesie tworzenia. Rzeczy, takie jak balans gry, wartości, tekstury i inne części mogą ulec zmianie w przyszłości

Leave a Comment

Chata geologa – poszukiwanie surowców na głębszych poziomach

Nie wszystkie złoża surowców są widzialne znad ziemi. Wiele cennych zasobów znajduje się pod ziemią i choć często spoczywają w pobliżu ścian klifów, tylko specjalista potrafi je znaleźć i oznakować.

Pora wznieść chatę geologa i posłać do roboty naszych specjalistów.

Aby zbudować chatę geologa, nasza osada musi znajdować się na poziomie wioski. Jak tylko ukończona zostanie jej konstrukcja, do chaty wprowadzą się dwaj geolodzy i rozpoczną poszukiwania podziemnych surowców. Możemy wyznaczyć im konkretne miejsce do pracy posługując się mechaniką obszaru działania.

Po znalezieniu złóż geolog umieści znak w danym miejscu. Na znaku tym znajdziemy określenie bogactwa złoża: od niskiego poprzez średnie aż po wysokie. Teraz możemy stawiać kopalnię w pobliżu odkrytego złoża, by zacząć je eksploatować.

Odpowiedni budynek kopalni musi znajdować się na poziomie co najmniej miasteczka, aby mógł oferować możliwość kopania w głąb ziemi i by jego pracownicy zaczęli wydobywać surowiec.

1 Comment

[Budynek] Siedziba Gildii

Istnieją dwa główne typy osadników, niezbędnych naszej gospodarce: budowniczowie i robotnicy.

Budowniczowie potrzebni są do wznoszenia nowych budynków oraz dróg.

Natomiast robotnicy pracują w tych budynkach. Mogą pełnić funkcje drwali, zbrojmistrzów, młynarzy, górników lub zajmować się wszelkim innym rzemiosłem.

Kluczem do sukcesu naszej osady jest posiadanie budowniczych i robotników w takiej liczbie, by bez trudu wznosić i obsadzać budowle. Nim jednak nasi osadnicy będą mogli jąć się jakiegoś fachu, muszą zostać należycie przyuczeni, i właśnie temu służy Siedziba Gildii.

W Siedzibie Gildii można jednocześnie szkolić wielu osadników, o ile tylko w budynku jest pod dostatkiem narzędzi. Robotnicy zawsze będą używali narzędzi z brązu, podczas gdy budowniczowie na późniejszym etapie gry będą potrzebowali narzędzi z żelaza i stali, by móc wznosić bardziej zaawansowane konstrukcje.

Siedziba Gildii jest dostępna już na poziomie osady i można ją dwukrotnie ulepszyć:

Na poziomie osady w Siedzibie Gildii można szkolić robotników oraz budowniczych, zdolnych wznosić budynki poziomów 1. i 2. oraz drogi dowolnego typu.

Na poziomie wioski możemy szkolić dodatkowych budowniczych, którzy korzystają z żelaznych narzędzi i mogą wznosić budowle poziomu 3.

Na poziomie miasteczka możemy korzystać ze stalowych narzędzi i szkolić mistrzów budowlanych, zdolnych wznosić najbardziej zaawansowane konstrukcje 4. poziomu.

Wraz z rozwojem osady musimy regularnie szkolić kolejnych robotników i budowniczych, by nadążać za narastającymi potrzebami. Możemy też zawczasu przygotować i rozpocząć szkolenie nowych robotników tak, aby byli oni gotowi do pracy, gdy tylko zostanie wzniesiony nowy budynek produkcyjny.

1 Comment